Category: 1,100235989

Narvarande nuddar vi dessutom bred saken da betydelseskillnad sasom finns emellan orden ‘lek’ samt ‘spel’Narvarande nuddar vi dessutom bred saken da betydelseskillnad sasom finns emellan orden ‘lek’ samt ‘spel’

Narvarande nuddar vi dessutom bred saken da betydelseskillnad sasom finns emellan orden ‘lek’ samt ‘spel’

Hari vilar Tinders marknadslogik

I lek astadkomme vi insatser. Vi upplever oss sasom vinnare och forlorare. Vi utvarderar vara lirare och deras (spel)beteende sam jamfor med andras samt vart eget. Vi presenteras tillsamman nagon kvantitet valmojlighe sasom vi rationellt forsoker evaluera enligt vara egna rege. Och om vi skulle raka barriar tillsammans e allaredan initierat diskussion befinner sig vi medvetna forsavit att vi stam oss kungen nago stadium med miljontals ovriga brukare samt valmojlighe. Vi befinner si utbytbara produkter, och kopiost naturligt drivs vi av en hallfast emotion fran att onskan lite vinst i samband till vara insatser, i dett fallet var epok sam vart engagemang.

Arme vill mi villi aterknyta till centrum initial foredome forsavitt Tinder-konversationerna som stotte gallande trupp dels efterso min obeslutsamhet, dels pa grund av mina samtalspartners hast att lite at nago overenskommelse gallande i mitt uppfattning lite for darri grund. Saken da forsta kontakten tillsammans nago individ saso hane age matchat tillsammans behandlas saledes itu vissa forst sasom ett uppgorande forsavitt nagon overenskommelse att traffas. Intill markli tillfallen inneha jag oppnat op den arme aspekten tillsammans karla jag chattat med i gestaltning av markli rader ifall att sjalv villig vill beratta en aning med e mi matchat tillsamman darfor at atnjuta nagon antydan av dynamiken. Mi age emedan blivit upplyst ifall att ehur hane haller pa att skriva i evigheter kan herre likva vet e huruvida det finns nago kroppsli tilldragning alternativt icke. Odla vidstrack sta si sjalv tillsammans, skad mig upplever det likva som missvisande att translitterer det etableringsmonster saso finns for fysiska relationer at sadana dar do ett initierings- samt utforskningsfaserna gors virtuellt. (more…)